Zpět do obchodu

Registrace

Proč jsou doporučení pro bezpečný spánek tak důležitá?

Proč neukládat děti na záda, nekouřit v místnosti kde novorozenec spí a nepřehřívat miminka?

 Ačkoli mnoho studií identifikovalo základní rizikové faktory pro SUDI, příčinný nebo patofyziologický mechanismus, který činí některé děti zranitelnějšími než jiné, stále zůstává nejistý. V současné době se však všeobecně věří, že SIDS je multifaktoriální. Model trojitého rizika (obrázek 1) je užitečný pro pochopení toho, proč se SIDS může vyskytnout u konkrétních dětí a proč je důležité při péči o každé dítě dodržovat zásady bezpečného spánku. Tento model naznačuje, že existují tři vzájemně se ovlivňující faktory: když jsou přítomny všechny tři, je pravděpodobnější výskyt SIDS.

Přidat podnadpis

 

Trojitý model rizika vzniku SIDS, ilustrující tři překrývající se faktory: (1) zranitelné dítě; (2) kritické vývojové období, kdy je vrchol výskytu SIDS 2–4 měsíce; a (3) vnější stres

 

Jaké jsou tyto tři faktory?

  1. Zranitelné dítě

První významný faktor modelu trojitého rizika představuje dítě, které se narodilo předčasně, nebo děti, jejichž matky během těhotenství kouřily. Výzkum tohoto faktoru stále probíhá.

 

  1. Kritické vývojové období

Druhý faktor tohoto modelu se týká kritického a zranitelného vývojového období dítěte mladšího než jeden rok, zvláště když je mladší než šest měsíců, nejčastěji SIDS postihuje děti ve věku 2–4 měsíce.

 

  1. Vystavení vnějšímu stresoru

Třetím faktorem tohoto modelu je vystavení dítěte vnějším stresorům, které mohou zahrnovat známé rizikové faktory, jako je tabákový kouř, poloha při spánku na břiše nebo na boku, přehřátí, pokrývka hlavy, nevhodná přikrývka, přeplněná postýlka, infekce nebo onemocnění horních cest dýchacích.

Model trojitého rizika demonstruje, že zranitelné dítě, které je v kritickém období svého vývoje vystaveno stresoru, má zvýšené riziko vzniku SIDS.

Pokud však rodiče dokážou odstranit co nejvíce stresorů, kterým jsou miminka vystavena, jako je uložení na záda ke spánku místo na bříško nebo na bok, omezení pasivního tabákového kouře, přehřívání, pokrývky hlavy, volné lůžkoviny, výrazně minimalizují riziko SIDS. Příkladem může být kampaň, "Back to Sleep” pro spaní dětí v poloze na zádech, spuštěná v roce 1994 v USA. Díky této kampani se snížil výskyt SIDS o 50%.

 

https://rednose.org.au/article/why-are-safe-sleeping-recommendations-so-important

Zpět do obchodu